Velmi oblíbený pohodový terénní triatlon ve Starých Splavech